Tytuł projektu: „Stolarka aluminiowa odpowiedzią na utrudnione funkcjonowanie firmy na rynku Zjednoczonego Królestwa w wyniku brexit”.

Program operacyjny: Re_Open UK, PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa dostawcza.

Oś, działanie, poddziałanie:, PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy, PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, które dotknęły firmę Volcano Sp. z o.o.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na rozwój firmy oraz adaptację do nowych warunków wymiany handlowej z partnerami z UK. Dzięki zrealizowanej inwestycji firma osiągnie cel główny tj. adaptację do nowych warunków wymiany handlowej, a także realnie określone rezultaty i korzyści, a co za tym idzie będzie mogła także zrealizować cele szczegółowe, dzięki którym osiągnie pozostałe rezultaty związane ze wzrostem sprzedaży, wzrostem importu, wzrostem eksportu oraz wzrostem przychodów firmy.

Beneficjent: Volcano Sp. z o.o.

Wartość projektu: 128 718,50 EUR

Wkład Funduszy Europejskich: 126 073,50 EUR